Home page Home page
Abaza, Arkady Maksimovich Annensky, Valentin Innokentyevich (pseudonym: Valentin Krivich) Bely Andrey (real name Bugaev Boris Nikolaevich)
Adamini Domenico Anrep, Boris Vasilyevich Bely, Vasily Fyodorovich
Adamini Leone Apraksin Peter Matveevich, Count Belyaev Alexander Romanovich
Afanasenko, V.I. Arnold, Walter Belyayev, Afanasy Ivanovich, archpriest
Akhmadulina, Izabella Akhatovna Arsenyeva Elizaveta Alexeevna Belyayev, Aleksandr Leonidovich
Akhmatova Anna Andreevna Asafyev Boris Vladimirovich Belyayev, Georgy Yevgenyevich
Alchiyev, Vladimir Leontyevich Azgur, Z.I. Belyayeva (Mangushevskaya), Margarita Konstantinovna
Alekseyev, I.A. Babaykin, F.I. Belyayeva, Svetlana
Alexander I, Emperor Bach Alexander Romanovich Benckendorff Alexander Krristoforovich
Alexander II, Emperor Bach Robert Romanovich Benois Alexander Nikolaevich
Alexander III, Emperor Balakshin, V. Berne, Karl (Antoine Charles Oras)
Alexandra Fedorovna, Empress Balbyshev, Ivan Nikolayevich Bernstam Leopold-Bernhard (Leopold Adolfovich)
Alexandra Fedorovna, Empress Barant Ernest de, Baron Bethencourt Avgustin Avgustinovich
Alexandra Pavlovna, Grand Princess Baratta Pietro Bezgubov, O.I.
Alexy II (Ridiger Alexey Mikhailovich), Patriarch Batyushkov Konstantin Nikolaevich Bezverkhny, L.M.
Altukhov, Mikhail Ivanovich Bauer Fedor Villimovich Bilibin Ivan Yakovlevich
Alyansky Samuil Mironovich Belomoins, the Blagoveshchensky, G.V.
Andreyev, I.G. Belorusova, T.M. Blank Ivan (Jogann)Yakovlevich
Andronnikov Irakly Luarsabovich Belsky Ivan Ivanovich Blok G.P.
Annensky Innokenty Fedorovich Belsky, Aleksey Ivanovich Blotner, Boris Lvovich